• Prof. Dr. Fatih Atuğ'un Amerikan Ulusal Üroloji Kongresi’nde (AUA 2014) Yaptığı Konuşma
 • banner06
 • Prostat Kanseri
 • Prostat Kanseri Risk Faktörleri
 • Robotik cerrahi yöntemi ile prostat kanserinden kurtulabilirsiniz... kanalturk.com.tr
 • Prostat Kanseri Ameliyatı | Robotik Cerrahi Avantajları
 • banner07
 Prostat Kanseri     PSA (Prostat Spesifik Antijen)    Prostat Kanseri Risk Faktörleri
  Prostat Kanseri, Robotik Prostat Kanseri AmeliyatıProstat kanseri erkeklerde deri kanserinden sonra en sık görülen kanserdir. Kansere bağlı ölümlerde ise ikinci sırada yer alır. PSA (prostat spesifik antijen) testi ile prostat kanserinin erken tanısı olasıdır.
PSA testinin kullanılmaya başlamasıyla birlikte prostat kanserine bağlı ölüm oranlarında azalma başlamıştır.
 

Devamını Oku

  Prostat Kanseri ve PSAPSA nın yükselmesini doğru bir şekilde değerlendirebilmek için; ejekülasyondan 48 saat sonra, prostat masajından 3 gün geçtikten sonra, Transrektal ultrasondan 7 gün, prostat biyopsisinden 6 hafta ve prostat ameliyatından 6 hafta geçtikten sonra psa ölçümü tekrarlanmalıdır.
 

Devamını Oku

 
 • Prostat Kanseri Risk Faktörleri
 • Prostat Kanseri Risk Faktörleri
 • Prostat Kanseri Risk Faktörleri
 • Prostat Kanseri Risk Faktörleri
 • Prostat Kanseri Risk Faktörleri
 • Prostat Kanseri Risk Faktörleri
Prostat kanseri için yerleşmiş ve tanımlanmış olan risk faktörleri; yaş, aile öyküsü ve ırk’ tır. Prostat kanserinin ailesel ve genetik yanı bulunduğuna dair çok sayıda çalışma ve delil mevcuttur.
Yaş prostat kanserinde bilinen en güçlü risk faktörüdür.
 

Devamını Oku

 Prostat Biyopsisi    Prostat Kanseri Epidemiyoloji    Robotik Radikal Prostatektomi
  Prostat Biyopsisi | Prostat kanseri teşhisiProstat kanseri çok ileri evrelerin dışında nadiren bir belirtiye yol açar ve prostat kanserli hastaların büyük çoğunluğunda hiç bir belirti görülmemektedir. Prostat kanseri şüphesi, ya parmakla rektal muayenedeki bir anormallik veya psa seviyesindeki yükselme neticesinde oluşmakta ve bu hastalarda prostat iğne biyopsisi yapılmaktadır.
 

Devamını Oku

  Prostat Kanseri EpidemiyolojisiProstat kanseri erkeklerde en sık görülen organ kanseridir ve Amerika Birleşik devletlerinde görülen kanser ölümlerinin erkelerdeki en sık sebebidir.
Mevcut şartlarda dünyadaki tüm erkeklerin yaklaşık %16.2 sinin prostat kanserine yakalanacağı ve %3'ünün bu hastalıktan hayatını kaybedeceği hesaplanmaktadır.
 

Devamını Oku

  Robotik Cerrahi, Robotik Prostat Ameliyatı, Robotik Radikal Prostatektomi Radikal prostatektomi ameliyatı tedavi yöntemlerinin en etkin olanıdır. Radikal prostatektomi operasyonu geçiren iyi diferansiye tümörlü hastaların 10 yıllık hastalığa özgü sağ kalım oranları %90'ın üzerindedir. Bu nedenle radikal prostatektomi operasyonu tüm tedavi yöntemleri arasında en çok tercih edilendir.
 

Devamını Oku